120,000

CỌ RỬA THÂN DÀI BẰNG GỖ ECO-FRIENDLY

Cọ rửa compostable giúp giảm thiểu lượng vi nhựa có thể phát sinh trong quá trình lựa chọn sử dụng cọ lông nhựa.

CATEGORY