30,000

Xơ mướp rửa bát

Hãy thử chuyển từ miếng rửa bát bằng xốp sang rửa bát bằng xơ mướp, bạn sẽ không còn muốn sử dụng bất kỳ một loại rửa bát nào khác nữa.

Out of stock

CATEGORY